دانلود نمونه پروژه آماده مدل سازی HEC-HMS - تحقیق تکمیل شده :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
دانلود نمونه پروژه آماده مدل سازی HEC-HMS - تحقیق تکمیل شده

شرحی کلی از مدل HEC-HMS 

سیستم مدل سازی هیدرولوژیکی برای شبیه سازی فرآیندهای بارش-رواناب در سیستم حوضه های آبخیز شجری طراحی شده است. این مدل برای کاربرد در محدوده وسیعی از نواحی جغرافیایی جهت حل دامنه وسیعی از مسایل، شامل منابع آب و هیدرولوژی حوضه های بزرگ و رواناب و سیلاب حوضه های آبخیز طبیعی یا شهری کوچک، طراحی شده است. هیدروگراف های محاسبه شده توسط این مدل به طور مستقیم یا در تلفیق با نرم افزارهای دیگر برای اهداف مختلف مطالعات نظیر آبرسانی، زهکشی شهری، پیش بینی سیل و دبی جریان، تاثیر تغییر کاربری اراضی، طراحی سرریز سدها، مطالعات کنترل سیلاب و بهره برداری از سیستم مخازن به کار می رود.

مدل HEC-HMS در واقع سیستم یا مجموعه ای از مدل های ریاضی تلفات، تبدیل بارش-رواناب در زیرحوضه ها و روندیابی جریان در رودخانه و مخازن و نیز سازه های آبی است. این بسته نرم افزاری مشتمل بر یک برنامه اصلی و پنج زیر برنامه  می باشد. دو زیر برنامه وظیفه بهینه سازی هیدروگراف واحد، مقدار تلفات آب یا پارامترهای روندیابی جریان سطحی را در مرحله واسنجی اتوماتیک به عهده دارند. سایر زیر برنامه ها محاسبه هیدروگراف واحد، روندیابی و ترکیب هیدروگراف ها را انجام می دهند. در این مدل، شبیه سازی بارش-رواناب به صورت سیستمی از اجزای دارای ارتباطات درونی صورت می گیرد که هر جز یک جنبه از فرآیند بارش-رواناب را در یک زیرحوضه یا زیر ناحیه شبیه سازی می کند. به طور کلی این مدل دارای چهار بخش اصلی می باشد که عبارتند از:

1- بخش شبیه سازی اجزای حوضه

2- بخش تجزیه و تحلیل داده های هواشناسی

3- بخش ویژگی های کنترلی

4- بخش تخمین پارامترها

اگر به توضیحات بیشتری نیازمند هستید و مایل به فراگیری کار با این مدل، پس ایـــــنجا کلیک کنید.
 

dialog_question

اما درباره صورت مسأله مطرح در بسته پژوهشی حاضر بدانید که:

عنوان:

Calibration و Validation مدل بارش-رواناب در یک حوضه آبریز و تحلیل شرایط مختلف رخداد بارش در نرم افزار HEC-HMS

 

صورت مسأله:

قرار است هیدروگراف حداکثر سیلاب محتمل یک سد در خروجی حوضه ای که طرح شماتیک آن در شکل ذیل نشان داده شده است (در متن گزارش)، برآورد شود. بدین منظور با توجه به اطلاعات مندرج در جداول فرض مسأله مراحل زیر را طی نمایید:

 

الف) کالیبراسیون و اعتباریابی مدل HEC-HMS هم زمان در 2 ایستگاه هیدرومتری

فرضیات:

 

 • محاسبه تلفات: روش SCS 
 • هیدروگراف واحد: روش  Clark
 • روش روندیابی: روش Muskingum 
 • در کالیبراسیون تنها پارامترهای روش تلفات تغییر داده شود.
 • ضریب ذخیره زیرحوضه ها در روش کلارک (R) را با زمان تمرکز (TC) یکسان در نظر بگیرید.

 

کالیبراسیون و اعتباریابی به صورت ترکیبی (دستی و اتوماتیک) بر اساس توابع هدف درصد خطای دبی اوج (Percent Error Peak)، درصد خطای حجمی (Percent Error Volume) در مدل HMS و همچنین بر اساس شاخص خطای نش (Nash-Sutcliffe) انجام گردد.

 
 
ب) فرض کنید طوفان 2، طوفان شاخص حوضه جهت محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) با تداوم یک روزه قرار گیرد و ضریب بیشینه سازی یا  maximization coefficient این طوفان معادل 1/5 محاسبه شده باشد به نحوی که:
 
PMP depth = storm 2 rainfall depth ×  maximization coefficient 
 
اکنون با استفاده از مدل واسنجی شده در مرحله قبل، تحلیل حساسیت براورد حداکثر سیلاب محتمل (PMF) در محل ساخت سد فرضی (در اتصال J5 که زیرحوضه های 1 تا 9 بالادست آن می باشند) برای حالت های زیر انجام گردد و بحرانی ترین هیدروگراف PMF ورودی به مخزن سد و نیز خروجی از سرریز شناسایی شود. روابط ذخیره-دبی و ارتفاع سد در جدول 9 ارائه گردیده است. توزیع زمانی PMP مشابه توزیع طوفان 2 در نظر گرفته شود.
 
شرایط تحلیل حساسیت به قرار زیر است:
1) توزیع مکانی PMP، مشابه توزیع مکانی نسبی طوفان های 1 و 2 در نظر گرفته شود.
2) شرایط رطوبت اولیه حوضه در دو حالت متوسط و مرطوب منظور گردد.
3) پارامترهای زمان تمرکز و ضریب ذخیره زیرحوضه ها روش کلارک بازای شرایط بحرانی، 30 درصد کاهش داده شود و با نتایج شرایط واسنجی مقایسه شود.
برای کلیه موارد فوق ضریب رواناب حوضه تا ورودی به سد را به تفکیک زیرحوضه ها و کل حوضه محاسبه نمایید. هم چنین تاثیر روندیابی در مخزن بر روی هیدروگراف ورودی به مخزن تحلیل گردد.
 
فهرست عناوین:
1.مقدمه
1. 2.معرفی HEC-HMS
1. 2.مدل های یکپارچه در مقابل مدل های توزیعی
1. 3.مدل های تک رخداد در مقابل مدل های فرآیند پیوسته
1. 4.معیارهای انتخاب شبیه ساز
1. 5.معرفی مدل HEC-HMS
1. 6.مدل مفهومی
1. 6. 1.داده های ابتدایی
1. 6. 2.ضرائب ماسکینگام
1. 6. 3.پردازش داده های وقایع بارش
1. 6. 4.اطلاعات ایستگاه های هیدرومتری
1. 7.نتایج اجرای مدل اول
1. 8.واسنجی
1. 8. 1.مرحله1 واسنجی با تابع Percent Error Peak
1. 8. 2.ارزیابی مرحله اول واسنجی
1. 8. 3.مرحله2 واسنجی با تابع Percent Error Volume
1. 8. 4.ارزیابی مرحله دوم واسنجی
1. 8. 5.مرحله3 واسنجی با تابع Nash Sutcliffe
1. 8. 6.ارزیابی مرحله سوم واسنجی
1. 9.بررسی حالات مختلف سیلاب محتمل
1. 9. 1.ایجاد مدل مفهومی مخزن
1. 9. 2.فرم اول
1. 9. 3.فرم دوم
1. 9. 4.حالت سوم
1. 9. 5.محاسبه ضریب رواناب
1. 9. 6.تحلیل حساسیت ضرایب روندیابی سیلاب
 
درباره محتوای این بسته:
این مجموعه که در واقع یک پروژه آماده در مدل HMS می باشد، به همراه فایل متنی 56 صفحه ای (فایل Word و PDF) گزارش نهایی که به شکل گام به گام و تشریحی از روند و نتایج محاسبات است، تهیه گردیده. نکته قابل ذکر وجود تصاویر متعدد و نمودارهای فراوان از مراحل انجام و خروجی ها است که بنابراین برای افرادی که در کار با این مدل نه چندان پیچیده مبتدی هستند کار را ساده نموده. که البته در صورت لزوم و تمایل خود فرد، به فرآگیری کار با مدل HEC-HMS لازم است تا ویدئوهای آموزشی را نیز در همین رابطه تهیه فرمایند (ایـــــنجا). بعلاوه در این مجموعه تمامی فایل های محاسباتی و فایل های اکسل تحلیلی نیز پیوست شده است، شامل:
 
1- فایل متن گزارش در 56 صفحه (با نگارش عالی به شکل Word و PDF).
2- فایل اکسل بررسی برازش
3- فایل اکسل محاسبات مدل
4- فایل زیپ شده تمامی اجزاء محاسباتی فرمت HMS
 
به منظور معرفی بیشتر در اینجا فهرست محتوا و همچنین چند صفحه از متن گزارش به شکل تصادفی از این آن جدا گردیده که قادر به دریافت آنها می باشید:
 
1- فهرست محتوا، اشکال و جداول (کمتر از 1 مگابایت)
2- سه صفحه تصادفی از متن گزارش (کمتر از 1 مگابایت)

 

 

 

corbeille_propre_vide_box

قیمت 80 هزار تومان

دریافت اینترنتی:

(حجم کل دانلود: 53 مگابایت) - لینک دائمی

درگاه واسط بانکی زرین پال:

 

لطفا پیش از پرداخت متن ذیل را با دقت بخوانید:
نظرات (۱)

 • آواتار کامنت منتظری

  با سلام

  بسته پروژه hec-Hms رو دانلود کردم امکان اکسترکت کردن همزمان وجود ندارد و به عبارتی ارور می دهد

   

  با تشکر

  • آواتار مدير سايت:

   با سلام

   لطفا از طریق ایمیل سایت در ارتباط باشید

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

 • www.Basin.ir@gmail.com
 • بهزاد سرهادي
 • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
 • شماره واتساپ: 09190622992-098
 • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools