معرفی تمامی مدل ها و نرم افزارهای آب های سطحی USGS :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
معرفی تمامی مدل ها و نرم افزارهای آب های سطحی USGS

 

این نرم افزارها و مواد مرتبط (داده ها و اسناد و مدارک) توسط سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS) جهت منافع عمومی و پیشرفت علم استفاده کنندگان در دسترس قرار گرفته است. شما ممکن است، بدون هیچ گونه هزینه یا با پرداخت هزینه از این ابزارها استفاده، کپی برداری، اصلاح، یا توزیع توسط یک نرم افزار و هر آثار مشتق شده از آن، و اسناد آن نمایید. این موضوع را به توجه به حقوق نرم افزاری USGS کاربران، باید بررسی کنید.

شما می توانید دیگر نسخه های الکترونیکی و یا چاپی گزارش USGS و اسناد و مدارکی که در توزیع نرم افزار گنجانده شده است از اینجا دریافت کنید.


توجه فرمایید که لیست آمده در ذیل تنها مدل ها و نرم افزارهای توسعه یافته توسط بخش آب سازمان زمین شناسی آمریکا (بزرگترین سازمان تحقیقاتی علوم آب) در این حیطه می باشد و نه تمامی نرم افزارهای ایجاد شده در تاریخ مهندسی آب.

 

لیست مدل های آب سطحی

 

ANNIE (DOS/Sun) Version 4.1, 2002/02/25

یک مدل تجزیه و تحلیل هیدرولوژیک تعاملی و مدیریت داده ها است.

 

BRANCH (DOS/DG/Sun) Version 4.3, 1997/06/05

مدل جریان Branch-Network Dynamic است.

 

BSDMS (DOS/DG) Version 2.1, 1996/03/01

سیستم مدیریت اطلاعات آبشستگی پل است.

 

CAP (Win/Mac/DOS/Sun) Version 2.0 and 1.0, 2013/07/31

برنامه تجزیه و تحلیل کالورت است.

 

CGAP (DOS/DG/Sun) Version 3.5, 1995/10/06

برنامه تجزیه و تحلیل هندسه کانال است.

 

CRT (Win) Version 1.1.1, 2013/09/06

ابزار Cascade Routing برای تعریف و تجسم سازی جریان مسیرها در مدل های آبخیزداری مبتنی بر شبکه است.

 

DR3M (DOS/DG) Version 2.1, 1996/03/01

برنامه مسیریابی توزیع شده مدل بارش- رواناب است.

 

feq (DOS/Sun) Version 4.1

یک مدل تجزیه و تحلیل هیدرولوژیک تعاملی و مدیریت داده ها است.

 

FEQ (DOS) Version 10.60, 2009/03/31

ابزار تحت عنوان معادلات کامل مدل است.

 

FESWMS-2DH (DG) Version 1.10.DG1, 1995/06/07

سیستم مدل سازی عناصر محدود آب سطحی برای جریان دو بعدی در سطح افقی است.

 

FourPt (DG/Sun) Version 95.01, 1997/06/04

یک مدل یک بعدی، جریان ناپایدار کانال باز است.

 

GCLAS (Unix/Win) Version 1.06c, 2016/04/25

سیستم بارگذاری تجزیه و تحلیل گرافیکی است.

 

GenScn (Win) Version 1.0, 1998/08/14

مدل ایجاد و تحلیل سناریوهای شبیه سازی است.

 

GLSNet (DOS/DG) Version 4.0, 2005/01/27

مدل رگرسیون منطقه هیدرولوژیکی و تجزیه و تحلیل شبکه با استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته است.

 

GNWISQ (Windows) Version 1.1, 2014/09/15

اخذ و تجزیه و تحلیل داده های متوسط رودخانه از بخش ملی اطلاعات آب وب سایت سازمان زمین شناسی ایالات متحده: ابزار دریافت فایل های اطلاعات ملی سیستم آب رودخانه (Q) است.

 

Groundwater_Toolbox (WIN) Version 1.2.0, 2016/10/01

رابط گرافیکی و نقشه برداری برای تجزیه و تحلیل داده های هیدرولوژیکی. شامل برنامه های هیدروگراف-تجزیه و تحلیل BFI، HYSEP، PART، و RORA (با RECESS) است.

 

GSFLOW (Linux/Win) Version 1.2.1, 2016/10/01

سیستم مدل سازی تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی مبتنی بر مدل USGS بارش-رواناب (PRMS) و مدل ماژولار جریان آب های زیرزمینی (MODFLOW-2005) است.

 

HSPexp (DOS/DG) Version 2.4, 2002/06/26

سیستم پیشرفته برای کالیبراسیون HSPF است.

 

HSPF (DOS/DG) Version 11.0, 1996/03/01

برنامه شبیه سازی هیدرولوژیکی بر پایه فرترن است.

 

HydroClimATe (WIN) Version 1.0.0, 2014/03/07

برنامه کامپیوتری برای ارزیابی روابط میان داده های سری زمانی و تغییرات هیدرولوژیکی اقلیم است.

 

HyDroDSS (Windows) Version 1.0.0.0, 2014/03/27

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری خشکسالی هیدرولوژیک است.

 

INFIL3.0 (Win) Version 1.0, 2008/06/19

یک پارامتر توزیع مدل حوضه مبتنی بر شبکه به منظور برآورد نفوذ خالص زیر منطقه ریشه است.

 

IOWDM (DOS/Sun) Version 4.1, 2002/02/25

ابزار ورودی و خروجی برای (WDM) فایل های داده آبخیزداری است.

 

KTRLine (Win) Version 1.0, 2010/01/11

مدل خط Kendall-Theil Robust است.

 

(LOADEST (Linux/Unix/Win

صفحه اصلی برای نرم افزار LOADEST توزیع شده توسط سازمان زمینشناسی ایالات متحده است.

 

MEASERR (DOS/DG/Sun) Version 2.5, 1994/04/19

برنامه ای برای تعیین خطا در اندازه گیری تخلیه منفرد است.

 

MkDF (Windows) Version 1.0, 2009/12/15

ابزار اخذ و تجزیه و تحلیل داده های متوسط روزانه رودخانه از سیستم اطلاعات ملی وبسایت زمین شناسی ایالات متحده: بخش توسعه سازمان حفاظت محیط زیست DFLOW3 ایالات متحده، فایل های ورودی دسته ای است.

 

MkPP (Windows) Version 1.0, 2009/12/15

ابزار اخذ و تجزیه و تحلیل داده های متوسط روزانه رودخانه از سیستم اطلاعات ملی آب وب سایت سازمان زمین شناسی ایالات متحده: بخش توسعه نمودارهای مکانی است.

 

MODEIN (DOS/DG/Sun) Version 1.4, 1998/01/16

مدل محاسبه رسوب کل با روش انیشتین اصلاح شده است.

 

NCALC (DOS/DG/Sun) Version 2.6, 1995/03/30

برنامه محاسبه مقدار N منینگ است.

 

NFF (Win) Version 3.2, 2003/04/30

برنامه ملی تواتر سیل است.

 

NSS (Win) Version 6.1, 2015/05/06

برنامه ملی آمار رودخانه است.

 

(OTEQ (Linux/Unix

صفحه اصلی برای نرم افزار OTEQ توزیع شده توسط سازمان زمین شناسی ایالات متحده است.

 

OTIS (Linux/Sun/Unix/Win), 1998/04/20

مدل انتقال یک بعدی با امکان محاسبه جریان و ذخیره سازی (OTIS): یک مدل انتقال املاح برای نهرها و رودخانه ها است.

 

PeakFQ (Win) Version 7.1, 2014/03/14

ابزار تجزیه و تحلیل تواتر سیل بر اساس بولتن 17B است.

 

PRMS (Win/Linux) Version 4.0.1, 2015/03/15

مدل سازی سیستم بارش-رواناب (PRMS) است.

 

QSTATS (Windows) Version 1.1, 2014/09/15

اخذ و تجزیه و تحلیل داده های متوسط روزانه رودخانه از بخش آب سیستم اطلاعات ملی وب سایت زمین شناسی ایالات متحده: ابزار آمار رودخانه (Q) است.

 

RRAWFLOW (Win/Unix/Mac) Version 1.16, 2015/04/20

یک بسته R ارائه کننده مدل فشرده پارامتر است که اقدام به شبیه سازی رودخانه، جریان چشمه، سطح آب زیرزمینی، انتقال املاح، و یا جریان قطره ای غار برای یک نقطه اندازه گیری در پاسخ به ورودی سیستم بارش، تغذیه، و یا تزریق املاح می کند.

 

SAC (Win/Mac/DOS/Sun) Version 2.0 and 1.0.03, 2012/10/05

ابزار محاسبات شیب منطقه است.

 

seawaveQ (Win/Unix/Mac) Version 1.0, 2013/12/30

یک بسته R ارائه دهنده مدل و نرم افزار برای تجزیه و تحلیل روند در غلظت شیمیایی در جریان با یک موج فصلی (seawave) و تنظیمی برای رودخانه (Q) و سایر متغیرهای کمکی است.

 

SEDSIZE (DOS/DG/Sun) Version 1.9, 1997/06/02

آمار اندازه گیری ذرات رسوبات رودخانه ای است.

 

SPARROW (Win/Sun) Version 2.6, 2006/08/09

ابزار رگرسیون مکانی اشاره شده در ویژگی های آبخیزداری است.

 

SREF (Windows) Version 1.0, 2009/12/15

اخذ و تجزیه و تحلیل داده های میانگین روزانه رودخانه از بخش آب سیستم ملی اطلاعات وب سایت سازمان زمین شناسی ایالات متحده: یا Streamflow Record Extension Facilitator است.

 

StreamStats (online) Version 2, 2011/01/07

سیستم StreamStats آمار رودخانه برنامه های تحت وب است.

 

SWSTAT (DOS/Sun) Version 4.1, 2002/02/25

سیستم آمار آب های سطحی است.

 

waterData (Win/Unix/Mac) Version 1.0, 2012/10/12

یک بسته R برای بازیابی، تجزیه تحلیل و محاسبه آنومالی روزانه هیدرولوژیک سری زمانی داده است.

 

WREG (Win) Version 1.05, 2013/05/08

ابزار محاسبه رگرسیون خطی هم وزن شده چندگانه است.

 

WSPRO (DOS/DG/Sun) Version V060188, 1996/01/17

یک مدل کامپیوتری برای محاسبات مشخصات آب سطحی است.

 

تولیدات و نرم افزارهای جایگزین و نرم افزاریی که به طور جدی توسط USGS پشتیبانی نمی شوند

 

E431 (DG/Sun) Version 83.180, 1995/11/22

ابزار Step-Backwater و  تجزیه و تحلیل Floodway (جایگزین های WSPRO) است.

 

HYSEP (DOS/DG/Sun) Version 2.2, 1997/06/10

برنامه جداسازی هیدروگراف است.

 

اختصارات برای سیستم عامل های بکار رفته

نوع سیستم های کامپیوتری در بسته های نرم افزاری و مدل های معرفی شده در بالا در داخل پرانتز به شکل اختصار وارد شده است؛ اختصارات مورد استفاده به شرح زیر تعریف می شود:

DOS - IBM-compatible PC, 386 or higher with math coprocessor

DG - Data General AViiON DG/UX

Linux - Red Hat 6.1 for i386

Mac - Macintosh

SGI - Silicon Graphics Indigo

Sun - Sun SPARCstation Solaris

Win - Microsoft Windows

online - the application runs directly from its webpage
نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
  • شماره واتساپ: 09190622992-098
  • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools