بارندگی کدام استان‌ها نصف شده است؟ :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

بارندگی کدام استان‌ها نصف شده است؟


پنج استان شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر در سال آبی جاری بیش از 50 درصدی کاهش بارندگی‌ داشته و در پایان شهریور با کسری آب محسوسی وارد سال آبی جدید می‌شوند. در حالی به روزهای پایانی سال آبی جاری نزدیک شده‌ایم که افت بی‌سابقه بارندگی‌های امسال کشور در طی نیم قرن اخیر موجب شده است تا برخی از استان‌‌های جنوبی با کاهش بی‌سابقه نزولات جوی مواجه شوند و تابستان امسال را با تنش آبی ویژه‌ای ‌سپری کنند.

براساس ارزیابی صورت گرفته پنج استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر در سال آبی جاری بیش از 50 درصد کاهش بارندگی داشته‌اند و به طبع آن رواناب‌‌ها و ذخایر سدهای این استان‌ها نیز با افت بی‌سابقه‌ای روبه‎‌رو شده‌اند.

با توجه به اینکه براساس الگوی بارندگی کشور تا ماه‌های مهر و آبان نیز غالبا بارش جدی در کشور نخواهیم داشت بنابراین اطلاع از وضعیت کنونی مناطق دارای تنش آبی برای مراقبت و مدیریت از منابع حداقلی موجود از اهمیت بالایی برخوردار است که در ادامه وضعیت منابع آبی پنج استانی که بدترین شرایط بارندگی را در سال آبی جاری تجربه کرده‌اند آورده شده است.

 

افت 96 درصدی ورودی آب به سدهای استان سیستان و بلوچستان/ هوشک سراوان کم بارش‌ترین نقطه کشور

حجم بارش‌های استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی 96-97 تاکنون به 27 میلیمتر رسیده است که در مقایسه با 100 میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش 73 درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط درازمدت هم افت 74 درصدی را نشان می‌دهد. براین اساس سیستان و بلوچستان اولین استان کم بارش کشور و در قیاس با مدت متوسط دراز مدت بدترین شرایط را در میان 31 استان کشور تجربه می‌کند. این روند موجب شده تا منطقه هوشک سراوان سیستان و بلوچستان هم با 4.3 میلمتر بارندگی، کم بارش‌ترین نقطه کشور باشد.

افت بارندگی‌های این منطقه موجب شده تا روان‌آب‌های استان هم با کاهش بسیار محسوسی روبه‌رو شده و به تبع آن سدهای استان نیز با کاهش بی‌سابقه ورودی آب به مخزن مواجه شوند. بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سدهای هفتگانه استان سیستان و بلوچستان (چاه‌ نیمه، چاه نیمه4، ماشکید علیا، زیردان، پیشین، خیرآباد، شی کلک) حکایت از افت 95 درصدی آب ورودی به مخازن سدهای این استان دارد.

 کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به سدهای سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی تاکنون به 36 میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود 655 میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس سدهای سیستان و بلوچستان افت 619 میلیون مترمکعبی ورودی آب را تجربه می‌کنند و در کنار سدهای استان هرمزگان پایین‌ترین میزان ورودی آب را در کشور ثبت کرده‌اند.

در حال حاضر حجم ذخیره آب در سدهای هفتگانه استان سیستان و بلوچستان 529 میلیون مترمکعب بوده و کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان‌آب‌ها باعث شده تا مخازن استان با ذخیره آب یک میلیارد و 81 میلیون مترمکعبی سال گذشته فاصله داشته باشند و افت 51 درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کنند.


افت 95 درصدی ورودی آب به سدهای استان هرمزگان/ 93 درصد مخزن سدهای شمیل‌ونیان و استقلال آب ندارد

حجم بارش‌های استان هرمزگان از ابتدای سال آبی 96-97 تاکنون به 64 میلیمتر رسیده است که در مقایسه با 258 میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش 75 درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط دراز مدت هم افت 65 درصدی را نشان می‌دهد.

افت بارندگی‌های این منطقه موجب شده تا روان آب‌های استان نیز با افت محسوسی روبه‌رو شده و به طبع آن سدهای استان نیز با کاهش بی سابقه ورودی آب به مخزن مواجه شوند. بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سدهای سه گانه استان هرمزگان(شمیل و نیان، استقلال و جگین) حکایت از افت 95 درصدی آب ورودی به مخازن سدهای این استان دارد.

کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به سدهای هرمزگان از ابتدای سال آبی تاکنون به 17 میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود 345 میلیون مترمکعب بوده است. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای سه گانه استان هرمزگان 131 میلیون مترمکعب بوده و 76 درصد حجم این سدها نیز خالی است. کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان آب‌ها باعث شده تا مخازن استان با ذخیره آب 286 میلیون مترمکعبی سال گذشته فاصله داشته باشند و افت 54 درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کنند.


ورودی آب به سدهای کرمان بیش از یک میلیارد مترمکعب کاهش داشته است

حجم بارش‌های استان کرمان از ابتدای سال آبی 96-97 تاکنون به 53 میلیمتر رسیده است که در مقایسه با 172 میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش 69 درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط درازمدت هم افت 59 درصدی را نشان می‌دهد.

افت بارندگی‌های این منطقه موجب شده تا روان‌آب‌های استان نیز با افت بسیار محسوسی روبه‌رو شده و به تبع آن سدهای استان نیز با کاهش بی‌سابقه ورودی آب به مخزن مواجه شوند. بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سدهای چهارگانه استان کرمان (جیرفت، نساء، بافت و تنگوئیه) حکایت از افت 91 درصدی آب ورودی به مخازن سدهای این استان دارد.

کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به سدهای کرمان از ابتدای سال آبی تاکنون به 129 میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود یک میلیارد و 412 میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس ورودی آب بد سدهای کرمان افت یک میلیارد و 283 میلیون مترمکعبی را تجربه می‌کند.

در حال حاضر حجم ذخیره آب در سدهای چهارگانه استان کرمان 317 میلیون مترمکعب بوده ولی کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان‌آب‌ها باعث شده تا مخازن استان با ذخیره آب 473 میلیون مترمکعبی سال گذشته فاصله داشته باشند و افت 33 درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کنند. با وجود اینکه ورودی به این سدها نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیارد مترمکعب کاهش داشته است ولی مدیریت خروجی موجب شده تا در وضعیت فعلی 46 درصد حجم این سدها پر باشد.

 

نیمی از ظرفیت مخازن سدهای استان فارس خالی است/ ورودی آب به سدهای استان فارس بیش از 900 میلیون مترمکعب کاهش داشته است

حجم بارش‌های استان فارس از ابتدای سال آبی 96-97 تاکنون به 132 میلیمتر رسیده است که در مقایسه با 389 میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش 66 درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط درازمدت هم افت 57 درصدی را نشان می‌دهد. براین اساس فارس چهارمین استان کم بارش کشور در مقایسه با سال گذشته بوده است.

بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سدهای هشتگانه استان فارس (سلمان فارسی، سیوند، درود زن، ملاصدرا، رودبال داراب، تنگاب، ایزدخواست و چشمه عاشق) حکایت از افت 78 درصدی آب ورودی به مخازن سدهای این استان دارد. کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به سدهای استان فارس از ابتدای سال آبی تاکنون به 259 میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود یک میلیارد و 190 میلیون مترمکعب بوده است. بر این اساس سدهای فارس افت 931 میلیون مترمکعبی ورودی آب را تجربه می‌کنند.

در حال حاضر حجم ذخیره آب در سدهای هشتگانه استان فارس یک میلیارد و 110 میلیون مترمکعب بوده و کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان‌آب‌ها باعث شده تا مخازن سدهای استان با ذخیره آب یک میلیارد و 365 میلیون مترمکعبی سال گذشته فاصله داشته باشند و افت 19 درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کنند. همچنین در وضعیت فعلی 59 درصد ظرفیت مخازن سدهای استان خالی است.

 

افت 60 درصدی بارندگی استان بوشهر نسبت به سال گذشته

حجم بارش‌های استان بوشهر از ابتدای سال آبی 96-97 تاکنون به 107 میلیمتر رسیده است که در مقایسه با 272 میلیمتر بارندگی سال گذشته، نزولات جوی این استان کاهش 60 درصدی نسبت به سال پیش داشته و در مقایسه با مدت متوسط دراز مدت هم افت 54 درصدی را نشان می‌دهد.

افت بارندگی‌های این منطقه موجب شده تا روان آب‌های استان نیز با افت محسوسی روبه‌رو شده و به طبع آن تنها سد این استان نیز با کاهش بی سابقه ورودی آب به مخزن مواجه شود. بررسی آخرین آمار مربوط به وضعیت سد رئیسعلی دلواری حکایت از افت 54 درصدی آب ورودی به مخزن سد یاد شده دارد.

کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها در سال گذشته موجب شده تا کل حجم آب ورودی به این سد از ابتدای سال آبی تاکنون به 84 میلیون مترمکعب برسد. عددی که سال گذشته در همین بازه زمانی در حدود 184 میلیون مترمکعب بوده است. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در این سد 73 میلیون مترمکعب بوده و 89 درصد حجم این سد نیز خالی است. کاهش بارش‌ها و به موجب آن افت ورود روان آب‌ها باعث شده تا این سد با ذخیره آب 142 میلیون مترمکعبی سال گذشته خود فاصله داشته باشند و افت 49 درصدی منابع آبی ذخیره شده را نسبت به سال پیش تجربه کند.
نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • شناسه تلگرام: SubBasin
  • شماره واتساپ: 09190622992-098
  • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools