دانلود کتاب مدیریت یکپارچه منابع آب کشور با رویکرد خشکسالی :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
دانلود کتاب مدیریت یکپارچه منابع آب کشور با رویکرد خشکسالی

 

مقدمه محتوایی:

قبل از توضیح راجع به این مطالعه شایسته است یادآور شویم که علوم مختلف در جای خود بسیار مفید و دارای ارزش می باشند ولی زمانی که بتوان آنها را به شکل منطقی طوری با یکدیگر مرتبط کرد که هر کدام بتواند کمبود ها و خطاهای یکدیگر را پر کنند و نهایتا بتوان تکنیک یا ابزاری کاربردی برای رفع یک مشکل یا معضل ادا کرد. آنگاه ارزش و اثر این علوم برای اهداف مختلف صدچندان می شود. در این مطالعه با تلفیق تمامی روش های مختلف کیفی به بهترین و کاربردی ترین روش ارزیابی کیفی منابع آب در سطح گستره ایران بدست می آید که این امر جز با ترکیب روش ها و علوم مختلف امکان پذیر نمی باشد.

 

شناسایی، پیش بینی و مدیریت بحران در یک منبع آب چه در ساختار جریانات سطحی و چه سفره های زیرزمینی که دارای ماهیت طبیعی هستند از اهمیت بالایی برخودار است. واژه طبیعی می تواند اشاره مستقیمی به ساخت یافتگی در طی زمان باشد. عمده بهره برداری های انسانی با کاربری های گوناگون از همین دو منابع آب طبیعی صورت می پذیرد. پراکنش مکانی جمعیت و رشد و توسعه آن از هر نظر در طول تاریخ با منابع آب موجود و کیفیت آن منابع در هم تنیده شده است. سوال اساسی در بررسی منابع آب، نوع ارتباط تغییرات کمی که در سال های اخیر با رشد لجام گسیخته جمعیت همواره کاهشی بوده است، با تغییرات کیفیت آب،مورد نظرمی باشد. بررسی این ارتباط می تواند به کارشناسان در امر پیش بینی کیفیت آب که یکی از ضروریات علوم محیطی با توجه به حساسیت حیات جوامع بشری به کمیت و کیفیت شیمیایی منابع آب است، کمک نماید. در پژوهش های علمی بر خلاف نظردهی های عمومی، از ساختار منطقی روابط چه به صورت تحلیلی و چه به صورت عددی یا تجربی به منظور مطالعات استفاده می گردد. از این میان شاخص ها می توانند معیار مناسبی به جهت اعتبار دهی به نتایج یافته ها باشند.

 

درباره این کتاب:

مدیریت یکپارچه منابع آب کشور با رویکرد خشکسالی عنوان مجموعه گزارش پروژه های یکپارچه و متوالی از تحلیل های هیدرولوژیک و نرم افزاری داده های منابع آب زیرزمینی (سفره های آبی) و سطحی (هیدرومتری) کل کشور ایران است که به صورت پیوسته درآمده است. در اصل آنچه در این کتاب خواهید دید فصول متشکل از همین گزارشات تخصصی تحلیلی مدیریت منابع آب می باشد. ابتدا عناوین مطالب را در ذیل مشاهده نمایید:

 

فصل اول

 

 • مقدمه
 • ساختار کتاب

فصل دوم

 

 • پیشینه پژوهش
 • محدوده مطالعاتی

فصل سوم

 

 • کنترل کیفی داده‌ها
 • بررسی توزیع داده‌ها
 • روش محاسباتی بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها
 • روش های نرمال سازی
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی - AHP
 • تدوین ساختار سلسله مراتبی
 • ارجحیت بندی پارامترها
 • تهیه ماتریس نرمالیزه و بردار وزن پارامترها
 • ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب شرب - FAHP
 • مجموعه‌های قطعی
 • توابع عضویت
 • همپوشانی
 • تعیین شاخص کیفیت آب
 • تولید نقشه های میان یابی
 • شاخص ویلکاکس
 • شاخص شولر
 • شاخص GWQI
 • تعیین لایه پتانسیل کیفی
 • نقشه های پیوسته کیفیت آب زیرزمینی
 • محاسبه پتانسیل کیفیت آب  شرب سطحی
 • شاخص کیفیت آب شولر
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی - AHP
 • کیفیت آب شرب شبکه آبراهه ای کشور

فصل چهارم

 

 • تئوری ریاضی شاخص GRI
 • تعریف شاخص SPI
 • تعیین شاخص کمیت آب
 • شاخص خشکسالی آب زیرزمینی - GRI
 • شاخص خشکسالی آب زیرزمینی - GRI
 • ارتباط کاهش کیفیت آب با کاهش سطح آب

فصل پنجم

 

 • شبکه عصبی مصنوعی
 • مدل مکانی شبکه های عصبی مصنوعی
 • خوشه بندی فازی - FUC
 • شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی - RBF
 • تابع پایه شعاعی لینک شبکه - RBFLN
 • شبکه عصبی احتمالاتی - PNN
 • پیش بینی مکانی کیفیت آب زیرزمینی
 • تنظیمات اولیه و خلاصه فراداده‌ها
 • لایه کمک تخصصی
 • تعیین محیط مطالعاتی
 • لایه های شاهد
 • تعیین اوزان لایه های شاهد مدل
 • احتمال پسین، محاسبه عدم قطعیت
 • جدول تناوب منطقه‌ای
 • محاسبه سطح زیر منحنی
 • توسعه مدل منطق فازی
 • اضافه کردن ویژگی تغییر کلاس
 • مدل فازی سازی
 • توسعه مدل شبکه عصبی مصنوعی
 • پیش بینی مکانی با شبکه عصبی مصنوعی

فصل ششم

 

 • زنجیره مارکف
 • پیش آزمون های آماری زنجیره مارکف
 • حالت ثابت زنجیره مارکف
 • شاخص خشکسالی
 • بازسازی داده های مشاهداتی
 • فرآیند بازسازی داده
 • اجرای کد پایتون، پیش بینی 1 ساله
 • شاخص خشکسالی بارندگی - SPI
 • تولید نقشه های شاخص SPI
 • حالت ثابت زنجیره مارکف، شاخص SPI
 • حالت ثابت زنجیره مارکف، شاخص GRI

فصل هفتم

 

 • شبکه عصبی مصنوعی
 • شبکه عصبی مصنوعی پسانتشار
 • معماری شبکه عصبی پس‌انتشار
 • شبکه‌های عصبی  Feed Forward
 • شبکه های عصبی پس انتشار برای XOR
 • تشریح خط به خط کد شبکه عصبی
 • انتشار خطا (محاسبه گرادیان)
 • پیش بینی 6 ساله رقوم بارش
 • اجرای کد پایتون شبکه عصبی مصنوعی
 • پیش بینی 6 ساله رقوم شاخص GRI

فصل هشتم

 

 • تحلیل قابلیت اطمینان
 • شاخص قابلیت اطمینان Hasofer و Lind
 • انتقال احتمالاتی
 • روش FORM
 • روش شبیه سازی
 • تحلیل قابلیت اطمینان خشکسالی
 • ویژه سازی شاخص GRI
 • توسعه کد اجرایی Python
 • تولید نقشه های متناظر در GIS
 • تحلیل قابلیت اطمینان خشکسالی
 • اعتبار یابی با طبقه بندی فرآیند گاوسی
 • توسعه کد اجرایی Python
 • تولید نقشه های متناظر در GIS

فصل نهم

 

 • پردازش گاوسی - GP
 • طبقه بندی فرآیند گاوسی - GPC
 • تئوری ریاضی طبقه بند پردازش گاوسی
 • تعیین الگوی ناهنجاری و مقادیر داده های پرت
 • دادههای پرت و داده های جدید
 • مهم ترین روشهای تشخیص الگوی ناهنجاری
 • محاسبات ناهنجاری
 • فاصله کوک - D
 • روش DFFITS
 • تعیین تابع تصمیم الگوی ناهنجاری
 • تعیین الگوی ناهنجاری به روش IF، SVM و RC
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • نتیجه گیری کلی

پیشنهادات

مراجع

پیوست‌ها

 

درباره محتوای کتاب

آنچه در این کتاب می توان یافت، مجموعه ای از آموزش های تصویری و نوشتاری از بکارگیری بر روی داده های بزرگ مقیاس منابع آب نظیر رقوم پیزومتری، کیفیت آب و... است. کتاب شامل 644 صفحه متشکل از پیوست ها، جداول، تصاویر و نوشتار آموزشی است. ازجمله نرم افزارهای مهم بکار رفته در این مطالعات می توان به GIS و زبان برنامه نویسی پایتون نام برد.

 

نکته: افرادی که علاقمند به دریافت تنها بخشی از گزارش (فصل به فصل) به همراه داده ها می باشند، می توانند به این لینک مراجعه نماید.

مشخصات کتاب:

تعداد صفحات: 645

زبان: فارسی

فرمت: PDF

نویسنده: بهزاد سرهادی

سال انتشار: 1398

ناشر: الکترونیک

__________________________________
 

corbeille_propre_vide_box

قیمت، 19 هزار تومان

 

دریافت اینترنتی:

(حجم کل دانلود: 43 مگابایت) - لینک دائمی

درگاه واسط بانکی زرین پال:

 

 

 

لطفا پیش از پرداخت متن ذیل را با دقت بخوانید:

 
نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

 • www.Basin.ir@gmail.com
 • بهزاد سرهادي
 • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
 • شماره واتساپ: 09190622992-098
 • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools