دانلود کتاب حقوق آب :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

دانلود کتاب حقوق آب

 
پیشگفتار کتاب
آموزش سنتی که در دانشکده های حقوق کشور داده می شود در عصر ما نیازمند مکملی است. مساله نظام حقوقی آب از یک جهت، و بروز بحران آب از جهت دیگر و طرح این مسأله که « آب از مشترکات و دارایی های جهانی است » مورد توجه جهانیان قرار گرفته؛ و از اموری است که ضرورت آن در جهان امروز آشکار شده است. تدوین یک نظام عادلانه در حقوق آب که پس از انقلاب اسلامی در ایران برای نخستین بار رقم خورد، نیازمند اصلاح و تکامل آن با توجه به قواعد فقهی و حقوق بین الملل است. متأسفانه در دانشکده های حقوق ایران حتی یک درس را زیر عنوان « کلیات یا مبانی حقوق آب » نظیر « حقوق ثبت » نه فقط دایر نکرده اند؛ بلکه از مطالعات تطبیقی در زمینة حقوق آب که در جهان معاصر از طریق مطالعه و مقایسة نهاد و مفاهیم حقوق آب و مطالعة نظام حقوقی کشور های اسلامی و غربی در این رشته صورت می پذیرد عقب مانده و جامعه ما از برکات آن بی بهره مانده است. امروزه در جهان غرب ده ها کتاب و صد ها مقاله و تحقیق و پژوهش در خصوص جنبه های مختلف حقوق آب و مسایل منطقه ای و محلی و جهانی تألیف و نگاشته شده و در سطح جهانی منتشر گردیده؛ و هر کدام‌ از این تألیفات زوایایی از ظرایف این رشته را مورد بحث و گفتگو قرار داده است. نویسنده این سطور در طی 25 سال گذشته سعی نموده تا به قدر بضاعت مزجات، نسبت به شناساندن این رشته مهم حقوقی اهتمام نماید و از این رو و در راستای چنین اهداف بلندی است که تدریس حقوق آب سر لوحة سازمان آب و برق خوزستان در یک مقطع کوتاه قرار گرفت. و برای نخستین بار راقم این سطور ناگفته های حقوق آب را تحت عنوان « کلیات حقوق آب » برای مدیران ارشد امورآب استان و حراست سازمان متبوع خود در سال1383 ـ 1384 و طی سه واحد درسی در 1. 2 ساعت تدریس کرده و در راستای این اهداف بزرگ، خوشبختانه با اهتمام بلند همکاران دانشمند و ارجمند جنابان آقایان غلامرضا مدنیان استاد و مدیرکل محترم دفتر حقوقی و مهندس ستار محمودی مدیر عامل محترم در شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران و دکتر خرقانی مشاور محترم و زیر نیرو و رییس مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، در آستانه نهادینه شدن تدریس حقوق آب در تقویم آموزشی در سطح وزارت نیرو و کشور می باشد. از این رو تربیت حقوقدان در رشتةحقوق آب و محیط زیست و ارتقای علمی آنان و استفاده از فرصت های مطالعاتی و اعزام آنان به خارج از کشور جهت مطالعه و آشنایی با قواعد حقوق موضوعه و مفاهیم حقوقی دیگران در این رشته ضرورت پیدا می کند، تا بتوانند راه حلی مناسب برای مسایل حقوقی آب برآمده و از گسترش روابط کشور ها و اتباع آن ها با یکدیگر بیابند. ‌لهذا و بدین وسیله تجربیات و مطالعات خود را یادداشت برداری کرده و مکتوب ساخته، تا به دیگران منتقل نمایند. ؛ تا شاید آیة نفر که می فرماید: « و مَا کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِینفِرُواْ کآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآیفَةٌ لِّیتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ و لِینذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ» به نحوی از انحاء تحقق عینی ‌پیدا نماید. به هر رو مستفاد از آیه فوق الذکر که قاعدة اعزام دانشجویان به خارج از کشور را تداعی می نماید؛ دولت ها می توانند پاره ای از حقوقدانان این رشته را به دانشکده های حقوق کشور های اسلامی و غربی اعزام دارند تا دانش و مطالعات خودرا در زمینة حقوق آب و حفاظت از محیط زیست منابع آبی توسعه داده، بیشتر بیاموزند و تکمیل کنند، و چون بازگشتند مردم را از عواقب تخریب محیط زیست و انهدام منابع آبی هشدار دهند و با ارایه مطالعات و تجربیات دیگران در تدوین و اصلاح قانون آب نقش بارزی را ایفا کنند، باشد که جامعه بشری از آلودگی منابع آبی و محیط زیست که از مصادیق زشتکاری است حذر کنند. مطالعات تخصصی در یک رشته خاص، سبب می شود که دانش حقوق توسعه پیدا نماید و حقوقدانان را به تخصصی کار کردن در یک رشته حقوقی سوق داده و رهنمون و تشویق نمایند.
 
این پیشگفتار کتاب "کلیات حقوق آب" بود که توسط سایت بیسین در سه فصل کلی گردآوری شده است. در ادامه قادر به خرید این کتاب خواهید بود. اما همچنین در حیطه حقوق آب از اینجا و اینجا نوشته های مرتضی سرمد را نیز می توانید دانلود کنید.
 
 
فهرست مطالب کتاب "کلیات حقوق آب":
 
فصل اول
1-در آمدی بر حقوق آب در باب معانی حقوق آب
2-کلیات حقوق آب
3-تبیین حقوق آب
4-تعاریف حقوق آب
5-حقوق آب و اخلاق
6-حقوق آب و اقتدارات دینی
7-حقوق آب و اخلاق بین الملل
8-رؤوس ثمانیه حقوق آب - فلسفه حقوق آب
9-مبادی حقوق آب ها
10-مبانی حقوق آب
1-10-اول: تعریف علم - حقوق آبها
2-10-دوم: در باب موضوع علم - حقوق آب و مفاهیم آن
3-10-سوم: در باب فایده - علم حقوق آب ها
1-3-10-جهات مختلفه مطالعه حقوق آب ها
2-3-10-مطالعه حقوق آبها از جهت تاریخی
3-3-10-مطالعه حقوق آب از جهت حقوقی
4-3-10-مطالعه حقوق آبها از جهت حقوق تطبیقی
5-3-10-مطالعه حقوق آب از جهت فلسفی
6-3-10-مطالعه حقوق آب از جهت قضایی
7-3-10-اصول و قواعدِ قوانین آب ها
8-3-10-روح و مفادِ قوانین آب ها
9-3-10-نقش عرف و عادت مسلم در حل و فصل دعاوی مربوط به آب
4-10-چهارم: در باب مؤلف حقوق آب
5-10-پنجم: در بیان ابواب و مباحث حقوق آب
6-10-ششم: در باب مرتبه علم حقوق آب
7-10-هفتم: در باب غرض علم حقوق آب
8-10-هشتم: در باب انحاء تعالیم حقوق آب
11-مفهوم وابستگی حقوق آب به دیگر رشته های حقوق
1-11-رابطه حقوق و قانون اساسی با حقوق آب
2-11-رابطه حقوق اداری و حقوق آب
3-11-رابطه حقوق تجارت و حقوق آب
4-11-رابطه حقوق جزا و حقوق آب
1-4-11-سیاست کیفری نوین حقوق آب
2-4-11-آیین دادرسی مدنی و حقوق آب
3-4-11-آیین دادرسی کیفری و حقوق آب
5-11-رابطه حقوق کار با حقوق آب
6-11-رابطه حقوق مالیه با حقوق آب
1-6-11-مفهوم حقوق مالیه
7-11-رابطه حقوق ثبت با حقوق آب
12-در باب منابع حقوق آب
13-حقوق داخلی یا ملی آب
14-در بیان قواعد فقهی حقوق آب
1-14-بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی
2-14-منابع و قواعد - فقه جعفری در حقوق آب
 
فصل دوم
1-قانون توزیع عادلانه آب
1-1-فصل اول: مالکیت عمومی و ملی آب
2-1-فصل دوم: آبهای زیرزمینی
3-1-فصل سوم: آبهای سطحی
1-3-1-حقابه و پروانه مصرف معقول
4-1-فصل چهارم: وظایف و اختیارات
1-4-1-صدور پروانه مصرف معقول
2-4-1-وصول آب بهاء، عوارض و دیون
3-4-1-حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک
5-1-فصل پنجم: جبران خسارت: تخلفات و جرایم و مقررات مختلفه جبران خسارات
1-5-1-تخلفات و جرایم
2-5-1-مقررات مختلفه
 
فصل سوم
1-قانون جامع آب ایران
1-1-مقدمه:
2-1-پیش نویس لایحه قانون جامع آب ایران
1-2-1-فصل اول: اهداف و تعاریف
2-2-1-فصل دوم: مالکیت و مدیریت ملی آب
3-2-1-فصل سوم: حفاظت و بهره‌برداری
4-2-1-فصل چهارم: اقتصاد، سرمایه‌گذاری و نرخ آب
3-1-پیوست: تعاریف
 
 
مشخصات کتاب:
گردآوری: سایت بیسین
تعداد صفحات: 109
سال تهیه: 1398
ناشر: الکترونیک
نوع فایل: PDF
__________________________________
 

corbeille_propre_vide_box

قیمت، 53 هزار تومان

 

 

دریافت اینترنتی:

(حجم کل دانلود: 1 مگابایت) - لینک دائمی

درگاه واسط بانکی زرین پال:

 

 

لطفا پیش از پرداخت متن ذیل را با دقت بخوانید:
نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • شناسه تلگرام: SubBasin
  • شماره واتساپ: 09190622992-098
  • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools